Despre noi

Suntem un grup de cetăţeni care susţin renovarea sistemului democratic românesc pe baze de demnitate şi respect reciproc între toţi cetăţenii României. Dorim ca principiile unei democraţii autentice să domnească în această ţară şi să ne bucurăm cu toţii de ele.

Sistemul politic românesc, încă din 1990, s-a întemeiat pe ură şi pe dispreţ faţă de cei care erau consideraţi duşmani politici. Feseniştii îi urau pe ţărănişti şi pe liberali şi viceversa, puterea ura şi urăşte opoziţia şi opoziţia urăşte şi ura pe cei de la putere. Astfel toţi uităm că cel din faţa noastră este, la fel ca şi noi, un cetăţean român, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii.

Pe acest cetăţean român dorim noi să îl formăm şi să îl pregătim pentru o societate în care toţi sunt egali şi nimeni nu are privilegii. Puterea nu este un privilegiu ci este o servitute a unor cetăţeni către alţi cetăţeni. Toţi cetăţenii reprezintă Patria, indiferent că sunt la putere sau în opoziţie, bogaţi sau săraci, români sau alogeni.

Nu suntem un grup politic ci un grup de reflecţie şi acţiune politică concetrându-ne pe educarea civismului şi a politeţii ca forme supreme ale unei democraţii autentice. Iar atunci când principiile unei democraţii reale sunt încălcate suntem gata să atragem atenţia supra acestor derapaje prin toate mijloacele paşnice care ne stau la îndemână. Suntem deschişi la cooperare cu toate organizaţiile şi asociaţiile care au scopuri comune cu ale noastre şi la dialog cu toate partidele politice care sunt interesate de acţiunile noastre.